Airpay.lv ir vienots finanšu un interneta norēķinu analītiskais centrs. Mēs apskatam jautājumus, kuriem citi nepievērš uzmanību un ceļam tos dienasgaismā. Privātpersonu un uzņēmējdarbības finansēšanā ir daudzi jautājumi, kuru risināšana ir iespējam ērtāk, vienkāršāk un kvalitatīvāk. Arī bezskaidras naudas norēķinu ziņā Latvijā vēl ir daudz ko augt un mēs augsim kopā ar Latviju.